سفارش تبلیغ
صبا
[ و بر مزار رسول خدا ( ص ) ، هنگام به خاک سپردن او گفت : ] شکیبایى نیکوست جز در از دست دادنت ، و بى تابى ناپسند است مگر بر مردنت . مصیبت تو سترگ است و مصیبتهاى پیش و پس خرد ، نه بزرگ . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 90 خرداد 24 , ساعت 3:3 صبح

گروه موسیقی باربدشاهرودعضومیپذیرد:

سازهای موجود: نی(آقای امیرعباس وحیدپوردانشجوی سال آخرکارشناسی حسابداری وآقای محمداسماعیل بیکی دانشجوی عمران )تنبک(آقای فرج رمضانی کارمندشرکت سیمان)ویلن(آقای رضابای دانشجوی کارشناسی معماری) اعضافقط بایددرزمینه یک سازسنتی فعالیت داشته باشند.   تلفن عضویت:09193746250آقای وحیدپور.


سه شنبه 90 خرداد 24 , ساعت 2:46 صبح

زندگی زیباست کوچشمی که زیبایی ببیند

زندگی سوت قطاری است که درخواب بلی میشکند

زندگی چیست خون دل خوردن است اولش رنج وآخرش مردن است

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ