سفارش تبلیغ
صبا
هیچ چیز نزد خداوند ـ عزّوجلّ ـ، منفورتر ازبخل و بدخویی نیست که این یک، همان گونه که سرکه عسل را تباه می کند، ایمان را تباه می کند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
سه شنبه 90 خرداد 24 , ساعت 3:3 صبح

گروه موسیقی باربدشاهرودعضومیپذیرد:

سازهای موجود: نی(آقای امیرعباس وحیدپوردانشجوی سال آخرکارشناسی حسابداری وآقای محمداسماعیل بیکی دانشجوی عمران )تنبک(آقای فرج رمضانی کارمندشرکت سیمان)ویلن(آقای رضابای دانشجوی کارشناسی معماری) اعضافقط بایددرزمینه یک سازسنتی فعالیت داشته باشند.   تلفن عضویت:09193746250آقای وحیدپور.


سه شنبه 90 خرداد 24 , ساعت 2:46 صبح

زندگی زیباست کوچشمی که زیبایی ببیند

زندگی سوت قطاری است که درخواب بلی میشکند

زندگی چیست خون دل خوردن است اولش رنج وآخرش مردن است

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ